İLETİŞİM FORMLARINDA İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

İmrahor Cad. Polat Ofis No:23 B Blok K:4 Kağıthane / İstanbul adresinde mukim Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş. (“POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI”) olarak, işbu İletişim Formu’nda paylaşmış olduğunuz ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi tipindeki kişisel verileriniz;

amaçlarıyla sınırlı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 5/1 fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayalı şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydıyla Kanun’un 8/1 fıkrası uyarınca POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI’nın hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere, iş birliği içinde olduğu kurumlara ve kanunlarda yetkili kılınmış kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır.

Dilediğiniz zaman Kanun’un 11. maddesinde belirtilen;

haklarınıza ilişkin başvurularınızı POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI’ya iletebilirsiniz.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin başvurularınızı,

1. Taleplerinizi açıkça belirtecek şekilde ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile “İmrahor Cad. Polat Ofis No:23 B Blok K:4 Kağıthane / İstanbul” adresine iletilmesi,

2. KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı ya da tarafınızca POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI’ya daha önce bildirilen ve POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI’nın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle infokvkk@piyalepasa.com.tr adresine iletilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde POLAT PİYALEPAŞA ÇARŞI tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş.